Subvenţiile UE în România pentru întreprinderi UE

Instrumente de promovare şi finanţare

Politica structurală şi de coeziune 2007 - 2013 din viitor a UE se orientează spre trei ţeluri prioritare: convergenţă, capacitate regională de a face faţă concurenţei şi ocupare a forţei de muncă, şi cooperare economică europeană.

Politica de coeziune a UE priveşte ipoteza că  este necesară o reîmpărţire între regiunile bogate şicele sărace ale UE, pentru a echilibra integrarea economică. Între 2007 şi 2013 sunt disponibile 307,6 Mrd. EUR (35,7% din bugetul UE) ca fonduri structurale pentru programul de dezvoltare regională.  

83% din aceste sume sunt concentrate în scopul convergenţei şi sunt planificate pentru promovarea celor mai sărace state membre şi regiuni .

Citiţi şi: http://www.belgianconnection.be/  în 6 limbi

Instrumente pentru coeziune

Cele mai importante instrumente pentru coeziune sunt:

1. fondul european pentru dezvoltare regională  (EFRE)

2. fondul social european (ESF)

3. fondul european pentru coeziune

Pentru agricultură există un fond special, fondul european pentru agricultură (ELER).

Fonduri structurale din bugetul UE

În perioada 2007 - 2013 România primeşte circa 19,7 Mrd € ca mijloace de promovare din fondurile structurale UE.

Aceste mijloace se repartizează pe şapte programe operaţionale (OP) în cadrul promovării convergenţei. Cele mai cuprinzătoare programe promovează circulaţia şi infrastructura mediului cu 23% din totalul mijloacelor de promovare. Aproape 20% sunt rezervate pentru dezvoltarea regională şi calificarea forţei de muncă. Pentru promovare economică sunt alocate 13% dintre mijloace,  care vor fi acordate în baza programelor operaţionale sectoriale „Îmbunătăţirea capacităţii de a face faţă concurenţei a economiei" (SOP IEC).

Subvenţii pentru investiţii productive în întreprinderile româneşti

SOP IEC cuprinde cele mai importante măsuri de promovare din fonduri structurale UE pentru investiţii în întreprinderile din România (Prioritate 1). Aceste a cuprind subvenţii pentru investiţii productive în întreprinderile româneşti (în special întreprinderi mici şi mijlocii), îmbunătăţirea accesului la credite şi instrumente de finanţare precum şi dezvoltarea patronatului. Până în anul 2015 trebuie sprijinite 1.000 întreprinderi mici şi mijlocii la investiţii directe cu mijloace de promovare din program. Pentru aceasta sunt pregătite 1,1 Mrd € .

Ca măsură de promovare 1.1 a SOP IEC „Investiţii productive" Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii a publicat în mai 2009 licitaţii pentru subvenţii ale cheltuielilor de investiţii. Alte măsuri de promovare se referă la internaţionalizarea şi îmbunătăţirea capacităţii manageriale în întreprinderile mici şi mijlocii. Celelalte priorităţi ale SOP IEC sunt consacrate cercetării şi proiectări, tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor, eficienţei energetice şi marketingului localităţilor în România.

Pot fi depuse cereri de promovare pentru investiţii între 250.000 € şi 1,5 Mil €

Întreprinderile mici şi mijlocii cu sediul în România (KMU cf. definiţiei UE ) care investesc între 1.075.000 Lei (ca. 250.000 €) şi 6.450.000 Lei (ca. 1,5 Mil €), pot depune o cerere de subvenţie la Ministerul Român pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii. Sunt subvenţionabile înfiinţarea, extinderea sau modernizarea secţiilor de producţiei, înnoirea parcului de maşini, învestiţii în tehnica mediului, achiziţia de software, patente şi licenţe sau know-how precum şi servicii de consiliere.

Premisa este ca întreprinderea să fie deja înregistrată în România, de 1 an cel puţin.

Acordarea mijloacelor se realizează în procedura de concurs: cererile proiectelor cu cele mai bune evaluări primesc rând la mijloacele de promovare, până ce bugetul este epuizat.

Subvenţiile sunt posibile în principiu până la o limită regională maximă  (50-70%), valoarea lor reală depinde totuşi de proiect, localitatea exactă şi mijloacele disponibile.  

Investiţii până la 250.000 €

Pentru investiţii până la 1.075.000 Lei (ca. 250.000 €) pot fi depuse continuu cereri de subvenţie de către KMU începând cu  09.06.2009 până la epuizarea bugetului de 430 Mil Lei (ca. 103 Mil €) pe 2009.

Microîntreprinderi

Microîntreprinderile cu mai puţin de 10 angajaţi pot fi subvenţionate la investiţiile lor prin Programul Operaţional Regional (ROP).

Subvenţionarea marilor investiţii - întreprinderi româneşti mari

Prin Legea investiţiilor din octombrie 2007 a fost adaptat la standardele UE ajutorul de stat pentru investiţiile întreprinderilor în România.

Investiţii primare începând cu 30 Mil € si de la 300 noi locuri de muncă au putut primi subvenţii directe din mijloace publice.

Cota de subvenţionare nu trebuie să depăşească aici limita maximă a subvenţiilor regionale.

Suma totală a mijloacelor de subvenţie în Bucureşti poate atinge maxim 22,5 Mil € de proiect, în timp ce în alte părţi ale României suma maximă admisă este de 28,1 Mil €.

Subvenţiile trebuie cerute înainte de începerea investiţiilor, la Ministerul Român al Economiei  şi sunt plătite sub forma unei returnări a cheltuielilor.  

Cheltuieli ce pot fi subvenţionate sunt achiziţia de terenuri, clădiri, maşini şi alte echipamente, precum şi bunuri nemateriale. Cu excepţia preluării de întreprinderi şi la întreprinderile mici şi mijlocii instalaţia trebuie să fie nouă pentru a putea fi subvenţionată. 

Subvenţia poate fi realizată şi ca parte din cheltuielile de lucru, dacă aceste costuri depăşesc investiţia.  În acest caz subvenţia se calculează pe baza cheltuielilor de manoperă pentru toate locurile nou create în primii doi ani de la ridicarea întreprinderii.

În general investiţia trebuie justificată pentru cinci ani în urmă. La întreprinderi mici şi mijlocii termenul este de trei ani..

Creşterea investiţiilor în parcurile industriale

În cele circa 45 parcuri industriale de stat pot fi asigurate facilităţi fiscale la impozitele locale pentru o anumită perioadă. Astfel că parcurile industriale oferă preţuri relativ avantajoase pentru terenuri şi infrastructură. Pentru a obţine un teren într-un parc industrialnu este ncesară o sumă minimă stabilită, dar ceimai mulţi investitori mari îşi au sediile într-un parc industrial.

Tipul şi conţinutul promovării

Fonduri structurale UE:

Subvenţii directe pentru investiţii productive de întreprinderi mici şi mijlocii, parţial şi la întreprinderi mari.  

Instrumente naţionale de promovare:

Subvenţii de stat numai pentru investiţii mari începând cu 30 Mil € şi 300 noi locuri de muncă.

Sunt garantate facilităţi fiscale la impozitele locale şi preţuri avantajoase pentru terenuri din posesia statului sau a localităţii în parcurile industriale publice.

Limita maximă de promovare:

Limita maximă de promovare atinge în România în general 50%, în zona Bucurestiului 40% din cheltuielile promovabile. Pentru întreprinderi mici şi mijlocii   cota de promovare posibilă creşte în jur de 10, resp. 20 puncte procentuale, astfel încât micii întreprinzători care investesc în afara Bucureştiului, pot fi subvenţionaţi cu până la 70% din mijloacele publice.

Posibili petenţi

Fonduri structurale UE:

Responsabil pentru promovarea investiţiilor productive din SOP IEC este Ministerul Român pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii.  Acesta realizează licitaţiile, preia cererile de subvenţionare  şi aprobă proiectele.

Pentru întreprinderile mari este responsabil Ministerul Român al Economiei.

Instrumente naţionale:

De măsurile de promovare ale statului pentru investitorii străini se ocupă Agenţia Române pentru Investiţii Străine  (ARIS). ARIS sprijină investitorii străini la alegerea unei localităţi adecvate în România, informează despre stimulentele de stat şi intermediază investitorilor legătura cu instituţiile potrivite: autorităţi, avocaţi, consilieri fiscali.

Licitaţii şi termene de depunere a cererilor

Investiţii pentru întreprinderi mici şi mijlocii  cu o sumă a investiţiei de până la 1.075.000 RON (ca. 250.000 €)

Investiţii subvenţionabile: terenuri (până la 10% din cheltuieli, construcţii, maşini, instalaţii, bunuri nemateriale, şcolarizări şi consiliere.  

Tipul promovării: subvenţii corespunzător  limitelor regionale de promovare

Investiţii la întreprinderi mici şi mijlocii (în cazuri excepţionale şi întreprinderi) mari cu o sumă de investiţii între 1.075.000 Ron şi 6.450.000

RON (ca. 250.000-1,5 Mil €)

Investiţii subvenţionabile: terenuri (până la 10% din cheltuieli, construcţii, maşini, instalaţii, bunuri nemateriale, şcolarizări şi parţial servicii de consiliere

Tipul promovării: subvenţii corespunzător  limitelor regionale de promovare

Metoda de acordare: procedură prin concurs,  ranking al proiectelor depuse efectuat de experţi, acordarea de mijloace de subvenţionare până la epuizarea bugetului.

Investiţii la întreprinderile mari

Investiţii subvenţionabile: terenuri (max. 10% ), construcţii, maşini, instalaţii, bunuri nemateriale, şcolarizări şi parţial servicii de consiliere

Tipul promovării:

subvenţii corespunzător  limitelor regionale de promovare, maxim 5 Mil €

Pentru măsuri unice mai pot fi depuse cereri la Ministerul Român al Economiei până la sfârşitul lui 2009.

Freddy Jacobs

frjacobs@telenet.be

0040-722-622-873

0032-478-331-799

http://www.pbsworldwide.com/

instrumente de subvenţionare,  romania, instrumente de finanţare, românia,subvenţii românia, fonduri structurale, romania, sop iec romania, subvenţii de investiţii romania, investitii romania, mijloace de subvenţionare romania, sop iec romania